GRECKIE ZESPOŁY - MUZYKA GRECKA

muzyka grecka

Kontakt

Grecki Zespół Muzyczny
Dimitris Zorbas
62 - 002 Suchy Las k / Poznania
Plac Grzybowy 20/1
Tel. 0 604 41 04 77
Email: dimitris@onet.pl

Muzyka Grecka - Notacja

Muzyka miała charakter raczej oralny - przekazywana była ustnie. Przedstawienia na wazach nie ukazują muzyków czytających nuty, wywodzi się stąd pogląd, iż była to umiejętność elitarna. Istniały dwa systemy notacyjne: osobny dla muzyki instrumentalnej, osobny dla wokalnej. Do notacji instrumentalnej, którą uważa się za starszą, używano 8 znaków z alfabetu fenickiego. Znaki te obejmowały oktawę, każdy ze znaków użyty by w 3 pozycjach, aby zapisać pozostałe dźwięki. Na notację wokalną składały się 24 litery alfabetu jońskiego, użyte w jednej tylko pozycji. Notację grecką odczytał Bellerman dopiero w 1847. Największy wkład w badaniu notacji miał niemiecki muzykolog Kurt Sachs.

Muzyka Grecka - Notacja

Realizacja 2cd Multimedia | Projekt i wykonanie Peter Soft 2008 |Dimitris ©
Zespoły Greckie | Muzyka Grecka